Noć muzeja,
19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Beograd

Noć muzeja, 19. maj 2018. od 17:00 do 01:00

Apoteka s početka veka

Prava apoteka s početka 20. veka! Mirisi, ambijent, lekovi i preparati koji su se tada koristili vratiće vas u vreme koje podseća na promincle i Nušićevo „Sumnjivo lice“! Družite se s apotekarima, studentima Farmaceutskog fakulteta i njihovim kolegama iz Eucerina koji će vam pružiti sve informacije o farmaciji tog vremena. Saznajte koje aparature su se koristile u starim apotekama, kako su se izrađivali pojedini farmaceutski oblici i kako su izgledali tadašnji lekovi! Učestvujte i u uzbudljivoj radionici, na kojoj sami možete da napravite prave pilule i kreme, kao i da saznate poreklo elemenata od kojih se oni prave.

UPOZNAJTE SE SA DUGOM TRADICIJOM MEDICINSKE NEGE KOŽE

Mesto u ovoj apoteci će imati i Eucerin®, najstariji medicinski brend za negu kože, koji je prisutan na svetskom tržištu više od 100 godina.

Istorija Eucerin® brenda počela je 1900. godine jednom pionirskom inovacijom. Isaac Liftschütz, hemičar i doktor filozofije, zaslužan je za kozmetičku revoluciju. On je uspeo da proizvede postojanu bazičnu kremu koja je dobila ime Eucerin® što u prevodu znači „lepi vosak“.

EUCERIN-logo+ispis

Svi zainteresovani posetioci imaće priliku, u okviru same izložbe, da se upoznaju sa načinom izrade farmaceutskih oblika s početka 20. veka.

U ovoj noći studenti Farmaceutskog fakulteta predstaviće vam i svoje muzičke talente.

Nastupi hora studenata Farmaceutskog fakulteta: u 18h i u 22h.

Posetite i stalnu postavku Pedagoškog muzeja koji će vam dočarati autentičan izgled i ambijent učionice iz 19. veka.

web stalna postavka br. 1
Apoteka s početka veka
Pedagoški muzej Uzun Mirkova 14
 

Pedаgoški muzej jednа je od nаjstаrijih muzejskih ustаnovа u Srbiji, osnovаnа 1896. godine od strаne Učiteljskog udruženjа Srbije. Osnovnа delаtnost Muzejа je proučаvаnje istorije školstvа, prosvete i pedаgogije u Srbiji, sаkupljаnje i čuvаnje predmetа i dokumentаcije, stručnа i nаučnа obrаdа prikupljenog mаterijаlа i prezentаcijа rezultаtа istrаživаnjа putem izložbi i publikаcijа.
Decembrа 2007. godine otvorenа je Stаlnа izložbenа postаvkа kojа, putem izloženih eksponаtа, pružа sliku o rаzvoju srpskih školа od srednjeg vekа do 80-tih godinа dvаdesetog vekа.

telefon: 2625-621 e-mail: office@pedagoskimuzej.org.rs website: http://www.pedagoskimuzej.org.rs

U okolini