Noć muzeja

Život u rimsko doba

Autor: Arheoloski institut Beograd

Postavka "Život u rimsko doba" je podeljena na dva segmenta. Prvi se odnosi na radionice za decu u okviru kojih će mališani moći da se bave iskopavanjem na improvizovanom lokalitetu, kao pravi arheolozi. Zatim da sklapaju predmete koje su pronašli. Osim toga deca će moći i da se obuku kao pravi mali Rimljani i fotografišu se u odgovarajućem ambijentu.

Drugi segmet postavke predviđen je za odrasle i sadrži tri predavanja sa radionicama. Prvo predavanje se odnosi na hranu iz rimskog perioda, način pripreme, omiljene specijalitete imperatora i tako dalje. U okviru ove radionice predviđena je degustacija.

Drugo predavanje se odnosi na nacin odevanja u rimsko doba. Šta su oblačili određeni slojevi i način izrade odevnih predmeta. Omogućeno je posetiocima da se obuku u odeždu po izboru i forografišu.

Treće predavanje se odnosi na pismenost u rimsko doba. Posetioci će moći da pišu na način na koji se to radilo nekada i predmetima za pisanje koji su u to vreme korišćeni.

Kako su se Rimljani hranili (predavanje u 17.00 uz degustaciju hrane)

-Kako su se Rimljani oblačili (predavanje u 19.00 uz mogućnost oblačenja i fotografisanja)

-Kako su Rimljani pisali (predavanje u 21.00 uz radionicu Pisanje poruka u rimsko doba.) Učesnici nose sa sobom poruke koje napišu.

Od 22.00 do 24.00 samo radionice bez predavanja.

-Mali arheolozi, dečja radionica od 16.00 do 21.00

-Obucite se kao Rimljanin/Rimljanka, dečja radionica od 16.00 do 21.00