Noć muzeja

Kragujevac

Noć muzeja

Sloboda na PMF

Tema SLOBODA je za naš fakultet i sve institute koji će učestvovati prava radost, jer rađanje i sloboda su sinonimi za oblasti koje izučavamo. SLOBODA je znanje, SLOBODA je energija, SLOBODA je buđenje, SLOBODA je oslobađanje... Sve su to nazivi našeg programa.

Institut za fiziku će predstaviti slobodnu, neograničenu, besplatnu energiju kroz nekoliko eksponata i ogleda: Energija Sunca- solarni panel; Kosmičko zračenje – Vilsonova komora; Bežični prenos – slobodno korišćenje signala; Svetlost izvor život (difraktometar); Planeta Zemlja na putu oko Sunca.

Institut za matematiku i informatiku će će posetiocima dati priliku da oslobode maštu i upuste se u pružanje izazova svojim vijugama, da se oprobaju u matematičkim rebusima, zagonetkama i mozgalicama. Samo obrazovan čovek je slobodan čovek!

Institut za biologiju i ekologiju će predstaviti biološku raznovrsnost živog sveta, kao rezultat slobodnog rasprostranjenja u prirodi i osvajanja vodenih i kopnenih prostranstava.

Institut za hemiju će ovoga puta “oslobađati”: Duh iz boce – oslobodićemo duha u vidu vodene pare. Slonova pasta – oslobodićemo molekule jakih međumolekulskih sila; Bengalske vatre i Zelena vatra – pobuđeni molekuli će se osloboditi viška energije emitovanjem obojene svetlosti; Vulkan – oslobođena toplota nastala simuliraće vulkansku aktivnost; Zeleni bljesak – reakcije inicirane vodom znaju da oslobode veliku količinu energije.

Prirodno matematički fakultet Univerzuteta u Kragujevcu Radoja Domanovića 12

Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu se nalazi u zgradi koja je prvobitno namenjena Učiteljskoj školi i evidentirana je kao spomenik kulture. Zgrada je sagrađena 1928. godine, simetrične je osnove i pripada pravcu modernizovanog akademizma sa elementima klasicizma prisutnih samo na pročelju zgrade.

U samoj zgradi su postavke raznovrsnih zbirki žive i nežive prirode koje su decenijama prikupljane i obnavljane, Opservatorija, Akvarijum.

telefon: 034 335 039 e-mail: pmfkrag@kg.ac.rs website: https://www.pmf.kg.ac.rs|www.pmf.kg.ac.rs