Noć muzeja

Kragujevac

Noć muzeja

''Sećanje na Zorana Petrovića''

Noćni koncert '' Sećanje na Zorana Petrovića'' muzički resital na poeziju poznatog kragujevačkog i srpskog kniževnika u 21 čas

Noćni koncert ''Sećanje na Zorana Petrovića'', muzički resital na poeziju poznatog kragujevačkog i srpskog književnika; učestvuju profesor Vladimir Perić i učenici muzičke škole ''dr Miloje Milojević'', Kragujevac

Spomen muzej ,,21. oktobar" Desankin venac bb

Ustanova Spomen-park Kragujevački oktobar osnovana je 1953. godine, na mestu gde su nemački vojnici 21. oktobra 1941. godine, u strašnom zločinu streljali nekoliko hiljada Kragujevčana, muškaraca, žena i dece. Povod za streljanje bili su nemački gubici u borbi sa četničkim i partizanskim jedinicama 16. oktobra na putu Kragujevac - Gornji Milanovac. U toj borbi Nemci su imali 10 mrtvih i 26 ranjenih vojnika. Prilikom streljanja dosledno je primenjena drakonska odredba iz naredbe generala Franca Bemea od 10. oktobra, u kojoj se propisuje streljanje 100 Srba za jednog ubijenog i 50 za jednog ranjenog nemačkog vojnika ili folksdojčera. Akcija odmazde izvedena je 19. oktobra u okolnim selima Maršiću, Ilićevu i Grošnici, a 20. i 21. oktobra u Kragujevcu. Prema, do sada, prikupljenim podacima, ubijeno je 2794 muškaraca, žena i dece, od toga 415 u selima i 2379 u Kragujevcu.Osnivanjem ustanove Spomen-park Kragujevački oktobar prostor na kome je izvršeno streljanje pretvoren je u memorijalni park koji zahvata površinu od 352 hektara. Urbanistički projekat uređenja memorijalnog parka delo je arhitekata Mihaila Mitrovića i Radivoja Tomića. Memorijalni park obilazi se kružnim putem, dugim oko 7 kilometara, koji posetioce vodi u doline Erdoglijskog i Sušičkog potoka, gde su izvršena streljanja i gde se nalazi trideset masovnih grobnica. Do sada je nad deset humki urađeno deset spomenika, odnosno skulptoralno-arhitektonskih celina. Centralni spomenik je Spomenik streljanim đacima i profesorima, autora vajara Miodraga Živkovića. Ovaj spomenik postao je simbol Spomen-parka i grada Kragujevca.