Noć muzeja

Rača

Noć muzeja

„Prestonička arhitektura Kragujevca“

Dokumentarna izložba „Prestonička arhitektura Kragujevca“ autora arhitekte dr Veroljuba Trifunovića (pozajmica iz Narodnog muzeja Kragujevac)

Na izložbi, koju će otvoriti direktor Narodnog muzeja Kragujevac Nenad Đrđević, biće prikazane fotografije najznačajnijih objekata u Kragujevcu, izgrađenih u periodu od 1818. godine do početka Prvog svetskog rata, sa propratnim tekstom. Izložbom su obuhvaćeni poznati objekti poput Miloševog venca, Vojnotehničkog zavoda, Prve kragujevačke gimnazije i suda, bankarskih zgrada i kasarna.

  1. Otvaranje izložbe 16.00 -16.30
  2. Poseta „Petrovim dvorima“ 17.00 - 18.00
  3. Karađorđev dom 18.00 - 20.00
  4. Narodna igra 20.00 - 21.00
  5. „Drama u biblioteci“ 21.00 - 22.00

„Žurka i kultura“ 22.00 - 24.00

Kulturni centar „Radoje Domanović“ Karađorđeva 60 34210 Rača

Godine 1868. Đura Jakšić osniva „Čitalište“ u Rači koje radi do 1881. godine.

Prvi tragovi o postojanju neke vrste biblioteke u Rači datiraju iz vremena od 1904. do 1906. godine kada Sofija Bulić formira prvu „Žensku domaćičku školu“. Pretpostavka je da je sa početkom rata rad Biblioteke bio prekinut. U posleratnom periodu Biblioteka postoji u okviru Narodnog univerziteta koji je osnovan 1963. godine. Narodni univerzitet i Biblioteka 1974. godine osnivaju Kulturni centar „Radoje Domanović“ i Biblioteka radi unjegovom sklopu sve do 1996. godine. Tada postaje samostalna ustanova pod nazivom Narodna biblioteka „Radoje Domanović“, ali se i dalje nalazi u prostorijama Kulturnog centra.

website: www.kc-raca.rs