Noć muzeja

Obličja slobode

Ogledalo - surovo iskreni (ne)prijatelj ili omiljeni saveznik? U službi istine, lepote ili taštine? Raskošna zidna ili ona mala, praktična, za svaku avanturu?

Miran. Uspravan. Postojan. Slobodan. Takav vojnik, odnosno njegove različite figure, i danas krase brojna mesta u Srbiji, podsećajući na žrtve pale u svetskim ratovima, antifašističke heroje i borce za slobodu.

Brojna spomen obeležja koja su izradili jugoslovenski skulptori biće predstavljena na ovoj izložbi iz dva razloga: kako bi se posvetila pažnja njihovim važnim podvizima i žrtvama zahvaljujući kojima mi danas uživamo mnoge slobode, ali i kako bi se ukazalo na rad službe zaštite nepokretnih kulturnih dobara na njihovom očuvanju!

Na svaki pun sat stručna vođenja

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Radoslava Grujića 11

Rеpublički zаvоd zа zаštitu spоmеnikа kulturе – Bеоgrаd, ustanova od nacionalnog značaja, od 1947. godine, еvidеntirа, istrаžuје, štiti i prеzеntuје nаslеđе оd nајstаriјih prаistоriјskih i аntičkih spоmеnikа, srеdnjоvеkоvnе sаkrаlnе i fоrtifikаciоnе аrhitеkturе, nаrоdnоg grаditеlјstvа, dо spоmеnikа nоviје istоriје i sаvrеmеnоg stvаrаlаštvа, štо dаnаs prеdstаvlја drаgоcеnu kulturnо-istоriјsku, umеtničku, оbrаzоvnu i еstеtsku vrеdnоst Srbiје i srpskоg nаrоdа. Pored pomenutog, Zavod ima bogatu izdavačku delatnost, koja traje od 1956. godine kada je pokrenut godišnjak Saopštenja. Pored Centralnog registra u koji je upisano 2549 nepokretnih kulturnih dobara dоkumеntаciјa Rеpubličkоg zаvоdа оbuhvаtа i dvе spеciјаlizоvаnе zbirkе – plаnоtеku i fоtоtеku.

telefon: 011 24 54 786 e-mail: sekretarijat@heritage.gov.rs website: www.heritage.gov.rs