Noć muzeja

Klasičan dodir. Taktilna izložba.

Autor: [Radio.Nica]

Bar na kratko sklopi oči u noći i pokušaj da doživiš predmete oko sebe uz pomoć dodira.

Uz originale i replike arheoloških nalaza prenećemo te u vreme Singidunuma! Kroz izložbene eksponate, skulpture i delove dekorativne plastike sa trgova, parkova okućnica, hramova i nekropola Singidunuma, upoznaj se arheološkim ostacima rimske umetnosti sa tla Beograda.

Na ovaj način, zajedno sa nama, doživi izložbu onako kako je doživljavaju slepe i slabovide osobe i zajedno sa nama osvoji novi komad slobode – jer muzeji, baš kao i nasleđe koje čuvaju, treba da budu dostupni za sve!

Autor: Milorad Ignjatović

Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić" Mali Kalemegdan 1

Udruženje prijatelja umetnosti „Cvijeta Zuzorić" osnovano je 1922. godine na inicijativu Branislava Nušića. Osnovni cilj Udruženja je bio, kako je stajalo u Pravilima da „Širi interes za umetnost i stvara uslove za njen napredak i razvitak u našem narodu".

„Cvijeta Zuzorić" je imala tri sekcije: za književnost, muziku i likovnu umetnost; za svaku je postojao odbor i žiri. Na planu likovnih umetnosti Udruženje je razvilo široku aktivnost, tako da je umetnički život izmedju dva rata na različite načine bio vezan za ovo Udruženje. Godine 1928. Udruženje je ispunilo jedan od svojih osnovnih zadataka kada je od dobrotvornih priloga izgradilo Umetnički paviljon na Kalemegdanu po projektima arh. Branislava Kojića.

Prva izlagačka sezona bila je 1928/9. Drugi svetski rat prekinuo je aktivnost „Cvijete Zuzorić" a rad Paviljona obnovljen je 1945.godine i dat na upravu ULUS-u. Od tada u Paviljonu se svake godine organizuju izložbe i druge manifestacije koje svojim sadržajem, karakterom i načinom predstavljanja doprinose razvoju likovne i primenjene umetnosti i širenju likovne kulture.

telefon: 011 2621585 e-mail: ulus@verat.net website: http://www.ulus.org.rs|www.ulus.org.rs