Noć muzeja

Kragujevac

Noć muzeja

Izložba "Sol art"

Izložba "Sol art", umetnika Dragana Todorovića, člana ULUS-a, i profesora Fizike čvrstog stanja na PMF-u u Kragujevcu

Kako polazišta za naučno istraživanje mogu imati svoju interpretaciju kroz umetnički izraz, pokazaće dr fizike čvrstog stanja na PMF-u u Kragujevcu Dragan Todorović. Proučavajući transpost energije kroz polimerne lance putem složenih numeričkih simulacija, on je dosao, uz neophodne likovne intervencije, do neobičnih grafika, koje zapravo afirmišu estetiku nano sveta. Samostalnu, autohtonu sliku, u odnosu na primarno naučno polazište, dr Dragan Todorović je nadrgadio komponentom narativnog, u čemu se ogleda sloboda autora da na svoj način vidi i tumači sopstveno delo. Nazvao ga je Veliki portal, što korespondira sa ritualom u kulturi Inka. Zanimljivo je što će publika u Noći muzeja, videti numerički zapis od koga on polazi da bi dobio krajnji produkt- umetničku sliku, koja je od stručne likovne javnosti prepoznata kao izraz visoke estetike. Proces ce biti prikazan uzivo.

Otvaranje izložbe u 19.30