Noć muzeja

Kosovska Mitrovica

Noć muzeja

Izložba radova profesora i studenata Fakulteta umetnosti

Izložba radova profesora i studenata Fakulteta umetnosti (likovni odsek)

Pored centralne izložbe na kojoj će biti predstavljeni radovi profesora i studenata slikarskog, grafičkog, vajarskog i odseka grafičkog dizajna Fakulteta umetnosti izvedih u različitim likovnim disciplinama, posetioci će imati priliku i da učestvuju u radu nekoliko radionica.

Posetioci će se na radionicama upoznati sa različitim umetničkim disciplinama zastupljenim na Fakultetu umetnosti.

Fakultet umetnosti Kralja Petra I

Fakultet umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Zvečanu je akreditovana visokoškolska umetničko – istraživačka i obrazovna ustanova sa osnovnom misijom realizacije visoko kvalitetnog obrazovnog procesa na polju umetnosti ( u oblasti likovnih, muzičkih i dramskih umetnosti), razvoja umetničkih znanja iz oblasti umetnosti, pripremanja i javnog prikazivanja umetničkih ostvarenja iz oblasti likovnih, muzičkih i dramskih umetnosti, kao i osiguravanje jedne od vodećih pozicija u regionu za edukaciju kadrova u likovnoj i muzičkoj pedagogiji.

Fakultet umetnosti osnovan je 1973. godine kao Akademija likovnih umetnosti. Na osnovu Zakona SAP Kosova i Odluke Saveta Univerziteta u Prištini školske 1975/76. godine na Akademiji likovnih umetnosti osnovan je muzički odsek, kada je izvršena i promena naziva u Akademiju umetnosti, a od 1989/90. osnovan je i odsek za dramsku umetnost. Od 1986. godine ova ustanova nosi naziv Fakultet umetnosti. Fakultet umetnosti ima tri odseka-departmana: za likovnu, muzičku i dramsku umetnost. Na Fakultetu se uspešno organizuju osnovne akademske i master akademske studije u skladu sa akreditovanim studijskim programima.

Galerija Fakulteta umetnosti nalazi se u sklopu Fakulteta umetnosti. Umetnički savet Galerije na osnovu raspisanog konkursa utvrđuje termine za izlaganje na godišnjem nivou. Galerija je smeštena u centru Kosovske Mitrovice u novosagrađenom objektu, ispunjava visoke standarde modernog izlagačkog prostora i nosilac je kulturnih dešavanja u ovom regionu.

telefon: 028 497 924 e-mail: info@art.pr.ac.rs website: http://www.art.pr.ac.rs|www.art.pr.ac.rs