Noć muzeja

Subotica

Noć muzeja

Izložba i predavanje "Introspekcija"

"Introspekcija"

Izložba i predavanje dr.art. Melinda Šefčić

Izložba Melinde Šefčić na simbolički način prikazuje jednu, do sada ostvarenu, epohu umetničko životnog ciklusa mlade umetnice. Na izložbi se predstavlja ciklusom radova nastalih nakon njenog završetka studija na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu.

Melinda nas konceptom svoje izložbe sprovodi kroz njen rad i umetničko delovanje, uvodeći nas u svoje stvaralaštvo, gde se susrećemo sa crtežima životinja totemskih značenja, bujnim prikazom flore, njenog ogoljenog introspektivnog susreta, spoja lica i naličja duše. Izložba spaja prikaz magijskih snaga i energija, kojima umetnica sažima svet svojim umetničkim kreacijama i ličnim likovnim izražajem.

Dr. art. Melinda Šefčić rođena je 1986. god. u Subotici u R. Srbiji, 2006. god. upisuje Akademiju likovnih umetnosti u Zagrebu, smer slikarstvo. 2012. god. diplomirala je na diplomskom studiju slikarstva u klasi izv. prof. Zoltana Novaka, a maja 2018. god. doktorirala je na studiju slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu u umetničko-naučnom području na temu “Rehumanizacija i reestetizacija bolničkoga prostora - primer likovnoga rešenja jednoga bolničkoga odseka.”, pod mentorstvom izv. prof. art. Svetlana Junakovića i red. prof. dr. sc. Vere Turković.

Izlagala je na brojnim samostalnim izložbama od kojih se izdvajaju "Mirror of my Soul", u sklopu TEFAF festivala (Maastricht u Nizozemskoj), „Likovna umetnost kao terapija“ u Galerija Bačva u HDLU (Zagreb), „Mirror identity“ u Gallery PRZYTYCK u Tarnogórskie Centrum Kultury (Tarnowskie Góry u Poljskoj), kao i na velikom broju grupnih izložbi kako u Hrvatskoj tako i širom sveta od Italije, Portugalije, Grčke, Srbije, Severne Makedonije, Indije, Nemačke, Francuske i SAD-a. U sklopu tih međunarodnih izložbi u Italiji je 2014. nagrađena za "Mirror of my soul" na "3 minuti per 30 articoli", festival DeltArte u Rovigo. Učestvovala je na brojnim umetničkim festivalima i rezidencijalnim programima u sklopu čega je izvela brojne umetničke intervencije u javnom prostoru. Učestvovala je na naučnim skupovima širom Hrvatske te ima višegodišnje iskustvo pedagoškog rada u projektno terapijsko-umetničkim aktivnostima s decom i odraslima.

Organizatorica i moderatorica umetničkog projekta C.R.T.A. od 2010. god., dok je 2017. god. kroz EUprojekt CreArt – platforma za povezivanje nauke i umetnosti realizovala projekt „Estetizacija i rehumanizacija bolničkoga prostora: Umetnost kao terapija“ oslikavanja KBC Zagreb na lokaciji Rebro. U 2019. god. organizuje kroz EUprojekat CreArt 2.0. „Revitalizacija zatvorskog prostora umetnošću“ u Zatvoru u Zagrebu poznatijem kao Remetinec, te projekt „Estetizacija i rehumanizacija bolničkoga prostora: Umetnost u svrhu zdravlja“ u dečijim bolnicama u Zagrebu, sve navedene projekte realizuje u partnerstvu s Hrvatskim društvom likovnih umetnika (HDLU), čija je članica Upravnog odbora od 2014. god. Takođe je član Hrvatske zajednice samostalnih umetnika od 2015. god., te član HDLU od 2011. god.

Galerija dr Vinko Perčić Maksima Gorkog 22

Galerija „dr Vinko Perčić" je ustanova galerijskog tipa, osnovana u svrhu promoviranja likovnih umetnika različitih umetničkih pravaca i radi očuvanja pokretne i nepokretne imovine poklonjene Opštini Subotica od strane gosp. Vinka Perčića Ugovorom o poklonu od 29.11.1989.god. a Opština Subotica 27.06.2006.god. donosi odluku o osnivanju Galerije „dr Vinko Perčić". Ova novoosnovana opštinska ustanova kulture obuhvata prostor zgrade i dvorišta od 8 ari i 70m2, gde je sam objekat definiran kao zaštićeno kulturno dobro-spomenik kulture. U galeriji se nalazi oko 500 eksponata (slika,crteža, primenjenih umetnosti i predmeta iz radne sobe i iz ostalih prostorija gosp. Vinka Perčića).Galerijski prostor je ispunjen eksponatima sa namerom da izrazi interes kolekcionara , ukaže na krug umetnika sa kojima je komunicirao i koje je direktno poznavao. Izbor od šezdeset sedam imena i 130 ostvarenja iz legata Galerije čine slike i umetnici iz razdoblja do 1914 ( Stipan Kopilović, Jelena Čović, Bela Farkaš, Angela Mačković, Šandor Olah). Period između 1914-1945 obuhvata imena ( Arpad G. Balaž, Andraš Hanđe, Laslo Silađi, Jene Lenkei, Geza Hodi, Ištvan Nađ). Značajna su još imena tridesetih godina, kursa likovnog crtanja: Imre Vinkler, Gustav Matković, Farago Endre, Almaši Gabor, Ivan Tikvicki, Marko Vuković). Nekoliko imena podseća na druženja sa poznatimi umetnicima Oskarom Nemonom u Londonu, Nestom Orčićem u Zagrebu, Petrom Lubardom i Zlatkom Pricom.Veliki ljubitelj umetnosti i kolekcionar gosp.V.Perčić, svoju kompleksnu zbirku je poklonio Strossmayerovoj Galeriji u Zagrebu, koju čine četiri sistematizirane grupe. Na prvom mestu je Zbirka umetnika s prostora bivše jugoslavije s kraja 19.veka do danas, u kojoj se pored akademskih slikara nalaze i dela naivnih umetnika. Drugi deo čine teme portreta dr. Vinka Perčića, treći je zbirka mađarskih umetnika s polovine 19.veka do 1941.god. i na kraju, dragocjena i vrlo zanimljiva kolekcija umetničkih dela evropskih slikara od 16-20 stoljeća. Ona je brojčano mala, ali značenjem autora i vrednošću likovnih ostvarenja nesumljivo najmarkantnija (Albrecht Durer, Rembrant van Rijn, Francisco Goya, Edouard Manet, Camille Pissarro, Pierre Renoir, Edgar Degas, Paul Cezanne, Paul Gaugin, Toulouse Lautrec, Pierre Bonnard, Henri Matisse, Raoul Dufy, Fernand Leger, Pablo Picasso, Oskar Kokoschka, Marc Chagall, Joan Miro, Henry Moore, Victor Vasarely, Bernard Buffet ).Umetnine iz donacije dr. Vinka Perčića su se mogle videti 27. maja- 30. jula1989.god. u organizaciji Strossmayerove Galerije i Muzejsko Galerijskog Centra- Muzejski prostor, Jezuitski trg 4, Zagreb, Republika Hrvatska, gde su autori izložbe bili gosp.Vinko Zlamalik i gosp. Đuro Vanđura.

telefon: 024 559 063 e-mail: percic@eunet.rs website: http://www.galerijapercic.com|www.galerijapercic.com