Noć muzeja

Kruševac

Noć muzeja

Govor stena

Izložba: Fotografije megalita, nadgrobnih kamenih spomenika i stena sa preistorijskim crtežima i natpisima koji se nalaze u selima Srndalje, Vukanja, V.Šiljegovac.

Saznavši da se na teritoriji Krusevca tj. na planini Jastrebac nalaze pisane i slikane poruke na stenama napravili smo fotografije istih.

Profesor Mengin sa Bečkog univerziteta smatra da su ovi crteži nastali 700 - 800 godina pre Nove ere i da su iz halštatskog dodba. Megaliti sa Jastrebca vezuju naš kraj sa drugim krajevima i zemljama gde postoje slični tragovi čovekovog bitisanja.

Kao izvor saznanja koristili smo tekst prof. Živka D.Petkovića iz časopisa „ Starinar“ iz 1922. g. knjigu prof. Živka D.Petkovića „Neki preistorijski crteži i najstarija balkanska pismena“ iz 1934. „Arheološki slovenski zbornik“ iz 1978.g. više autora

Društvo prijatelja Srba, Nemaca, Lužičkih Srba „Most“ Obilićeva 34

Društvo prijatelja Srba, Nemaca, Lužičkih Srba „Most“ ima Klub gde se sastaju članovi kluba. U klubu postoji klubska čajdžinica. Delatnost kluba je razmena kulture, postavljanje tematskih izložbi, tribina, bavi se izdavaštvom i saradnjom sa klubovima, udruženjima sličnog profila.

telefon: 065 3444 358 e-mail: petronijevicmilan@gmail.com