Noć muzeja

Formalne predstave ideologije: Flota haosa, anarhije i nihilizma

Autori: Visokoškolska vannastavna jedinica Univerziteta Metropolitan Niš

Projekat “Formalne predstave ideologije: Flota haosa, anarhije i nihilizma” je samostalno multidisciplinarno teorijsko-umetničko istraživanje Milana H. Jovanovića na temu forme ideologije, koje kao primarnu tezu postavlja da su sve ideologije formalno iste, te da su haos, anarhija i nihilizam prirodna stanja čoveka pre ideološke discipline. Radovi obuhvataju klasične i nove medije, street-art, performanse, instalacije, keramiku i upotrebu raznih likovnih materijala. Zin je kao teorijska publikacija-katalog sastavni deo projekta.

Pro3or/Part of O3one project Koče Popovića 9

ПРОЗОР je nezavisna i neprofitna galerijska platforma posvećena promociji i razvijanju savremenih izlagačkih praksi, tendencija u umetnosti i javnoj diskusiji sa posebnom pažnjom usmerenom ka mladim autorima i dolazećim generacijama, kao i razmeni ideja i tema koje oni obrađuju. Program ПРОЗОР-a fokusiran je na živa izvođenja, performanse, muzičke događaje, izložbe, debate, prezentacije i digitalne susrete sa ciljem da unapredi i decentralizuje kulturnu scenu, poveže mlade autore i promoviše interdisciplinari pristup umetničkoj produkciji i interpretaciji. U prostorijama ПРОЗОР-a postavljamo pitanja i tražimo odgovore gajeći kulturu dijaloga u traženju balansa između tehnologije, kulture i svakodnevnice.

e-mail: info@pro3or.org website: http://www.pro3or.org|www.pro3or.org