Noć muzeja

Rača

Noć muzeja

Etno kompleks „Petrovi dvori“ – Priča o Karađorđu

Dokumentarna izložba „Prestonička arhitektura Kragujevca“ autora arhitekte dr Veroljuba Trifunovića (pozajmica iz Narodnog muzeja Kragujevac)

U selu Viševcu je 1762. godine rođen Vožd Karađorđe. Povodom obeležavanja 200 godina Prvog srpskog ustanka, prema skulpturi akademskog vajara Stanimira Pavlovića iz Beograda, izliven je spomenik od bronze.Karađorđe je prikazan u stamenom stojećem stavu sa izgledom iz mlađih dana. Kompleks okućnice Karađorđevog oca Petra, sa drvenim građevinama s početka XIX veka, sagrađen je 2004. godine dislociranjem autentičnih objekata narodnog graditeljstva sa ovih prostora. „Petrove dvore“ sačinjava velika kuća brvnara, vajat, klet, mlekar, kačara i pčelinjak sa vrškarama kraj izvora.

  1. Otvaranje izložbe 16.00 - 16.30
  2. Poseta „Petrovim dvorima“ 17.00 - 18.00
  3. Karađorđev dom 18.00 - 20.00
  4. Narodna igra 20.00 - 21.00
  5. „Drama u biblioteci“ 21.00 - 22.00

„Žurka i kultura“ 22.00 - 24.00

Etno kompleks „Petrovi dvori“ Etno kompleks „Petrovi dvori“, selo Viševac 34210 Rača

Godine 1868. Đura Jakšić osniva „Čitalište“ u Rači koje radi do 1881. godine.

Prvi tragovi o postojanju neke vrste biblioteke u Rači datiraju iz vremena od 1904. do 1906. godine kada Sofija Bulić formira prvu „Žensku domaćičku školu“. Pretpostavka je da je sa početkom rata rad Biblioteke bio prekinut. U posleratnom periodu Biblioteka postoji u okviru Narodnog univerziteta koji je osnovan 1963. godine. Narodni univerzitet i Biblioteka 1974. godine osnivaju Kulturni centar „Radoje Domanović“ i Biblioteka radi unjegovom sklopu sve do 1996. godine. Tada postaje samostalna ustanova pod nazivom Narodna biblioteka „Radoje Domanović“, ali se i dalje nalazi u prostorijama Kulturnog centra.

website: www.raca.rs