Noć muzeja

Rača

Noć muzeja

„Drama u biblioteci“

Narodne igre u izvođenju folklornog ansambla Kulturnog centra „Radoje Domanović“. Posetioci će takođe imati priliku da uz pomoć koreografa nauče osnovne korake narodnog kola.

U prostorijama Biblioteke, posetioce će dočekati glumci amaterskog pozorišta Kulturnog centra „Radoje Domanović“. Sam tekst i tema ostaće nepoznati za posetioce do samog trenutka izvođenja.

  1. Otvaranje izložbe 16.00-16.30
  2. Poseta „Petrovim dvorima“ 17.00-18.00
  3. Karađorđev dom 18.00-20.00
  4. Narodna igra 20.00-21.00
  5. „Drama u biblioteci“ 21.00-22.00

„Žurka i kultura“ 22.00-24.00

Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ Karađorđeva 60 34210 Rača

Godine 1868. Đura Jakšić osniva „Čitalište“ u Rači koje radi do 1881. godine.

Prvi tragovi o postojanju neke vrste biblioteke u Rači datiraju iz vremena od 1904. do 1906. godine kada Sofija Bulić formira prvu „Žensku domaćičku školu“. Pretpostavka je da je sa početkom rata rad Biblioteke bio prekinut. U posleratnom periodu Biblioteka postoji u okviru Narodnog univerziteta koji je osnovan 1963. godine. Narodni univerzitet i Biblioteka 1974. godine osnivaju Kulturni centar „Radoje Domanović“ i Biblioteka radi unjegovom sklopu sve do 1996. godine. Tada postaje samostalna ustanova pod nazivom Narodna biblioteka „Radoje Domanović“, ali se i dalje nalazi u prostorijama Kulturnog centra.

website: www.biblioteka-raca.org