Noć muzeja

Barokni Beograd – preobražaji 1717–1739

U okviru projekta Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina u saradnji sa Nacionalnim savetom Čeha kao i Nacionalnim savetima Vlaha, Roma i Bunjevaca nastala je izložbena postavka „Kulturno nasleđe kroz moj objektiv“.

Iako je u pitanju kratak istorijski period, Beograd je u doba baroka iz dana u dan od orijentalne varoši rastao u pravi evropski, utvrđeni grad.

Nakon odlaska Turaka, sa doseljavanjem žitelja iz cele Evrope, početak osmanaestog veka doneo je Beogradu blokove sa pravilnim ulicama i uređenim zgradama, bolnice, kasarne, apoteke, pivare i škole. Nemački i srpski deo grada imali su kapije u koje su se slivala četiri glavna gradska puta.

Iako ovaj barokni zanos nije dugo trajao i gotovo je zbrisan povratkom Turaka, u Noći muzeja moći ćeš da otputuješ u vreme kada je prvi put nakon rimske izgradnje Singidunuma, naš grad podizan na osnovu unapred osmišljenih urbanističkih planova.

Konak kneginje Ljubice Kneza Sime Markovića 8

Konak kneginje Ljubice je jedna od malog broja sačuvanih zgrada iz vremena kneza Miloša Obrenovića, interesantan spoj balkanske arhitektutre sa nadolazećim barokonim trendovima. Sagrađen je 1831. po planovima Hadži Nikole Živkovića, zvaničnog kneževog graditelja. Miloševa supruga Ljubica (1785–1843) sa sinovima Milanom i Mihailom koristila je Konak kao svoju privatnu rezidenciju do promene dinastije 1842. godine. Konak je tokom istorije više puta menjao svoju namenu sve do 1980. godine kada Muzej grada Beograda u njemu otvorio stalnu postavku „Enterijeri beogradskih kuća XIX veka“.

telefon: 011 26 38 264 e-mail: office@mgb.org.rs website: http://www.mgb.org.rs|www.mgb.org.rs