Noć muzeja, 20. maj 2017. od 17:00 do 01:00

Lajkovac

Noć muzeja, 20. maj 2017. od 17:00 do 01:00

Učimo zajedno

Učimo zajedno

U Noći muzeja biće prikazana izložba uređaja, maturskih i drugih radova učenika koji obeležavaju: razvoj električnih svetiljki, od klasičnih sa volframovim vlaknom, preko neonskih, halogenih, ,,štedljivih“, do savremenih LED svetiljki; napredak radio-tehnike, od najstarijih “lampaških“ radio-prijemnika, preko tranzistorskih, do savremenih digitalnih; instrumenti za merenje električnih veličina; predmeti koji su rađeni na časovima mašinske prakse; mikroprocesorska dvozonska protivprovalna centrala i druga razvojna okruženja za mikrokontrolere; termometar za merenje temperature sa osam različitih mesta u realnom vremenu, koja se očitava na stranici školskog sajta; prikaz računara svih generacija, od prvog Pekoma 64 iz 1985. godine do današnjih; izložba uređaja koji su se ranije koristili u nastavi: episkop, grafoskop, kinoprojektor, dijaprojektor i dr. Takođe, predviđene su prezentacije radova naših učenika u naučnim, recitatorskim, sportskim, istorijskim i drugim sekcijama.

Srednja škola „17. septembar“ Vuka Karadžića 19

Škola spada u red modernih škola koje se posebno ističu po visokom stepenu organizacije i profesionalnom pristupu radnika koji u njoj rade. Posebna pažnja se poklanja realizaciji nastavnih planova i programa, kao i vaspitavanju učenika i prihvatanju opšte važećih pozitivnih moralnih normi i vrednosti.

U školi se u toku jedne školske godine školuje oko 500 učenika na područjima rada:

-mašinstvo i obrada metala,

-elektrotehnika

- ekonomija, pravo i administracija.

Pri svakom području rada postoji po jedan obrazovni profil četvrtog stepena, a na području rada mašinstvo i obrada metala postoje i obrazovni profili  trećeg stepena. 

Učenici naše škole učestvuju na brojnim takmičenjima iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta, na sportskim događajima i kulturnim i zabavnim manifestacijama.

U toku školske godine nizom radionica obeležavaju se važni međunarodni događaji,  kao što su: Evropska nedelja programiranja, Sat programiranja i  Onlajn nedelja.

Učenici su uključeni u međunarodnu obuku Oracle Academy i dobijaju sertifikate za savladane programe iz baza podataka i Java programiranja.

Učestvovali  smo na Konkursima Kreativne škole i naši radovi se nalaze u Bazi znanja Kreativne škole.

Obeležavanju Noći muzeja u našoj školi posvetili smo veliku pažnju i sa nestrpljenjem očekujemo događaj. 

telefon: 014 3431 145 e-mail: skolala@ptt.rs website: http://www.tehnika.edu.rs

U okolini