Noć muzeja, 20. maj 2017. od 17:00 do 01:00

Subotica

Noć muzeja, 20. maj 2017. od 17:00 do 01:00

Sačuvajmo naše industrijsko nasleđe

Hrabro prihvatimo izazove koje sa sobom nosi novo doba

Sačuvajmo naše industrijsko nasleđe

Program obuhvata obilazak muzeja kao i Dan otvorenih vrata štamparije Rotografika.

-Razgledanje grafičkog muzeja štamparije Rotografika, upoznavanje sa: drvenim slovima, olovnim slovima, tehnici rada slovoslagaćih mašina (Linotype i Monotype slovoslagaćih mašina), tehnici izrade klišea od cinka, tj. upoznavanje sa izradom štamparske forme koja je bila u štamparijama u funkciji sve do 90-tih godina prošlog veka tj. do pojave PC računara i prelaska na elektronsku izradu štamparske forme,

-Upoznavanje sa štamparskom mašinom ,,Haidelberg“ za tzv. tipoštampu, štamparskom mašinom za izradu kartonskioh železničkih karata za putnički saobraćaj, kao i alatima i mašinama za doradu knjiga (knjigovezačkih alata). Neke mašine i alati su stari više od 100 godina,

-Obilazak sadašnje  proizvodnje, jedne savremeno organizovane štamparije sa stručnim vodičima (grafičkim inžinjerima) i upoznavanje sa najnovijom tehnologijom u grafičkoj industriji u oblasti izrade knjiga, časopisa i leafleta.

Rotografika Segedinski put 72

Štamparsko preduzeće ,,Rotografika“ d.o.o., sa sedištem u Subotici, Segedinski put 72, egzisatira na ovim prostorima 95 godina. Početak organizovanog rada štamparije počinje 13. novembra 1920. godine, kada je tadašnja Direkcija državnih železnica kupila privatnu štampariju i osposobila je za potrebe štampanja: voznih krata, železničkih obrazaca i redova vožnje za potrebe tadašnje nam države – Jugoslavije.

Danas, Rotografika predstavlja najveću štampariju u regionu.  

 U  cilju da sačuva svoje industrijsko nasleđe, današnji menadžment štamparije Rotografika se dodatno angažuje i u prostorijama štamparije pravi stalnu postavku slova (drvenih i olovnih), alata i mašina (slovoslagaćih, štamparskih i knjigovezačkih) od kojih su neke starije i više od 100 godina i koje su do sada ljubomorno čuvane, pošto su generacije grafičara na njima ostvarivali svoju egzistenciju, a ujedno  bilI i sentimentalno vezani za iste. 

telefon: 063/530 - 635 e-mail: office@rotografika.rs website: http://www.rotografika.rs/