Noć muzeja, 20. maj 2017. od 17:00 do 01:00

Narod tokom velikog rata

Narod tokom velikog rata

Ove noći, uz priču o revolucijama i revolucionarnim odlukama, a povodom proslavljanja stogodišnjice Velikog rata, u Vojnom muzeju nas čeka izložba o tome kako su živeli obični ljudi u to ratno vreme.

Ovaj istorijski osvrt na svakodnevni život običnog čoveka tokom turbulentnih vremena govori o tome koliko je sudbina pojedinca bila tesno isprepletena sa sudbinom vojske i krupnim političkim i društveno-ekonomskim događajima.

Uz aktuelnu izložbu u muzeju je i stalna postavka, koja obuhvata period od praistorije i dolaska Slovena na Balkansko poluostrvo, preko Drugog svetskog rata, sve do priče o Nato agresiji.

Vojni muzej Kalemegdan bb
 

Vojni muzej je institucija kulture ministarstva odbrane koja se bavi čuvanjem, obradom, konzervacijom i izlaganjem predmeta vojne provinijencije. Osnovan je ukazom kneza Milana 22. (10.) avgusta 1878. godine. Nalazi se na Kalemegdanu, na Beogradskoj tvrđavi, koja svojom lepotom dominira prostorom Beograda. Njegova stalna postavka obuhvata istoriju srpskog naroda i drugih naroda na Balkanu dugu preko 2000 godina. Stalna postavka obuhvata sve ključne događaje na ovim prostorima sa vojnog aspekta.

telefon: 011 33 44 408 e-mail: vojnimuzej@mod.gov.rs website: http://www.muzej.mod.gov.rs