Noć muzeja, 20. maj 2017. od 17:00 do 01:00

Lubardino crveno

Lubardino crveno

U godini u kojoj obeležavamo 110 godina od rođenja Petra Lubarde ne propustite da posetite kuću u kojoj je živeo i stvarao jedan je od najznačajnijih umetnika ovih prostora koji je svojim stvaralaštvom obeležio i odredio tokove slikarstva druge polovine 20. veka.

Kroz njegovu ličnu priču, predmete i slike će vas u Noći muzeja provesti kustosi ovog legata.

Legat Petra Lubarde Iličićeva 1

Petar Lubarda jedan je od najznačajnijih umetnika ovih prostora koji je svojim stvaralaštvom obeležio i odredio tokove slikarstva druge polovine 20. veka. Modernist, odlučnost izraza i stvaralačka snaga odredili su mu istorijski pijedestal koji ga svrstava među najdarovitije i najuticajnije umetnike. 
Aktuelnost njegovog dela poklapa se sa evropskim i svetskim tokovima. "Otud se bez mnogo preterivanja može reći da je veliki Petar svojim delom promenio sudbinu jugoslovenskog slikarstva posle Drugog svetskog rata. 
Njegov podvig odrazio se svojim uticajem i u drugim oblastima našeg umetničkog stvaralaštva. Bio je to znak na putu našeg izlaska iz "kulture u zatvorenom društvu". 
Legat Petra Lubarde trenutno čini 24 slika, 292 crteža i grafika, nameštaj, arhivska i rukopisna građa, deo biblioteke i lični predmeti umetnika zatečeni u Iličićevoj br. 1. Legat je primjen u izuzetno lošem stanju. Zatečeni predmeti su devastirani i ugroženi usled godina nemara i nebrige, dok deo umetničkih dela nedostaje. Intervencijom Kuće legata i gradskih službi u periodu od 2008. do 2011. godine sačuvan je i konzerviran ukupan likovni materijal, nameštaj i deo arhivske građe (pisma, beleške, skice, lična dokumenta, fotografije, kalkovi i dr).