Noć muzeja, 20. maj 2017. od 17:00 do 01:00

Subotica

Noć muzeja, 20. maj 2017. od 17:00 do 01:00

Lične revolucije

Lične revolucije

Tema se odnosi na male revolucije naših svakodnevnih života, važne ili one koje su na prvi pogled manje važne, a koje su nas zauvek promenile. Radovi predstavljaju neki momenat umetničke ili lične male revolucije kod umetnika i vezani su za neki period promene ili značajnog datuma u životu umetnika.

Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica Park Ferenca Rajhla 12a

Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica ima za cilj oblikovanje novog kulturnog prostora grada realizacijom svojih projekata i finansiranjem pojedinaca i organizacija  putem konkursa. Nizom projekata iz sfere kulture, umetnosti, nauke i kroz omladinske akcije, Fondacija želi da staru panonsku damu, Suboticu, probudi iz ravničarske pospanosti.
Fondacija je gradska institucija koja ima za zadatak promovisanje vrednosti savremenog, interkulturalnog, postmodernog i urbanog društva. Posebnu ulogu u formiranju takvog kulturnog identiteta našeg grada imaju mladi koji su se o izgradnji i usvajanju modela kulture najmanje pitali. 

telefon: 024 523 566 e-mail: office@danilokis.rs website: http://www.danilokis.rs/