Noć muzeja, 20. maj 2017. od 17:00 do 01:00

Subotica

Noć muzeja, 20. maj 2017. od 17:00 do 01:00

Izložba

Izložba

Izbor iz legata Galerije (Stipan Kopilović, Jelena Čović, Oláh Sándor, Farkas Béla, Balázs G. Árpád, Pechán József, Mačković Angela).

Galerija dr Vinko Perčić Maksima Gorkog 22

Galerija „dr Vinko Perčić" je ustanova galerijskog tipa, osnovana u svrhu  promoviranja likovnih umetnika različitih umetničkih pravaca i radi očuvanja pokretne i nepokretne imovine poklonjene Opštini Subotica od strane gosp. Vinka Perčića Ugovorom o poklonu od  29.11.1989.god. a Opština Subotica  27.06.2006.god. donosi odluku  o osnivanju  Galerije „dr Vinko Perčić". Ova novoosnovana opštinska ustanova kulture obuhvata prostor zgrade i dvorišta od 8 ari i 70m2, gde je  sam objekat definiran kao zaštićeno kulturno dobro-spomenik kulture. U galeriji se nalazi oko 500 eksponata (slika,crteža, primenjenih umetnosti i predmeta iz radne sobe i  iz ostalih prostorija gosp. Vinka Perčića).
Galerijski prostor je ispunjen eksponatima sa namerom da izrazi interes kolekcionara , ukaže na krug umetnika sa kojima je komunicirao i koje je direktno poznavao. Izbor od šezdeset sedam imena i 130 ostvarenja iz legata Galerije čine slike i umetnici iz razdoblja do 1914 ( Stipan Kopilović, Jelena Čović, Bela Farkaš, Angela Mačković, Šandor Olah). Period između 1914-1945 obuhvata  imena ( Arpad G. Balaž, Andraš Hanđe, Laslo Silađi, Jene Lenkei, Geza Hodi, Ištvan Nađ). Značajna su još imena tridesetih godina, kursa likovnog crtanja: Imre Vinkler, Gustav Matković, Farago Endre, Almaši Gabor, Ivan Tikvicki, Marko Vuković). Nekoliko imena podseća na druženja sa poznatimi umetnicima Oskarom Nemonom u Londonu, Nestom Orčićem u Zagrebu, Petrom Lubardom i Zlatkom  Pricom.
Veliki ljubitelj umetnosti i kolekcionar gosp.V.Perčić, svoju kompleksnu zbirku je poklonio  Strossmayerovoj Galeriji u Zagrebu, koju čine četiri sistematizirane grupe. Na prvom mestu je Zbirka umetnika s prostora bivše jugoslavije s kraja 19.veka do danas, u kojoj se pored akademskih slikara nalaze i dela naivnih umetnika. Drugi deo čine teme portreta dr. Vinka Perčića, treći je zbirka mađarskih umetnika s polovine 19.veka do 1941.god. i na kraju, dragocjena i vrlo zanimljiva kolekcija umetničkih dela evropskih slikara od 16-20 stoljeća. Ona je brojčano mala, ali značenjem autora i vrednošću likovnih ostvarenja nesumljivo najmarkantnija  (Albrecht Durer, Rembrant van Rijn, Francisco Goya, Edouard Manet, Camille Pissarro, Pierre Renoir, Edgar Degas, Paul Cezanne, Paul Gaugin, Toulouse Lautrec, Pierre Bonnard, Henri Matisse, Raoul Dufy, Fernand Leger, Pablo Picasso, Oskar Kokoschka, Marc Chagall, Joan Miro, Henry Moore, Victor Vasarely, Bernard Buffet ).
Umetnine iz donacije dr. Vinka Perčića su se mogle videti 27. maja- 30. jula1989.god. u organizaciji Strossmayerove Galerije i Muzejsko Galerijskog Centra- Muzejski prostor, Jezuitski trg 4, Zagreb, Republika Hrvatska, gde su autori izložbe bili gosp.Vinko Zlamalik i gosp. Đuro Vanđura.

telefon: 024 559 063 e-mail: percic@eunet.rs website: http://www.galerijapercic.com