Noć muzeja

Kragujevac

Noć muzeja

Ubistvo Kralja Aleksandra I Karađorđevića

Izložbom Ubistvo Kralja Aleksandra I Karađorđevića u Marseju 1934. godine Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac prezentuje široj javnosti vrednu arhivsku građu iz zbirki Istorijskog arhiva Šumadije i Arhiva Jugoslavije (Zbirka Vojislava Jovanovića Maramboa i fonda Dvor Kraljevine Jugoslavije) kao i fotografije iz albuma: Album Hors-serie la tragedie du 9 octobre, L’illustration, octobre 1934. i Pestry tyden, Praha, Prosinci 1934.

U okviru manifestacije Noći muzeja Istorijski arhiv Šumadije premijerno prezentuje ovu izložbu.

Istorijski arhiv Šumadije Kragujevačkog oktobra 32

Kroz svoju višedecenijsku istoriju Arhiv u Kragujevcu je stalno menjao nazive: Gradska državna arhiva (1952 – 1958), Državni arhiv sreza Kragujevac (1958 – 1967) Istorijski arhiv Kragujevac (1967 – 1970) i na kraju Istorijski arhiv Šumadije – Kragujevac (1970 - ). Opšti vremenski raspon građe Arhiva obuhvata period od 1809. do 2003. godine, a najveći deo građe je iz perioda posle Drugog svetskog rata. Arhivska građa sadrži političke, ekonomske, socijalne, kulturne i druge podatke o Šumadiji, a u manjem obimu dokumenta i van ovog područja. Najveći deo građe je na srpskom jeziku, a imamo i manji broj dokumenata na ruskom, turskom, nemačkom, i francuskom jeziku.

telefon: 034/ 336 – 252 e-mail: office@arhivsumadija.org.rs website: http://www.arhivsumadija.org.rs|www.arhivsumadija.org.rs