Noć muzeja

Novi Sad

Noć muzeja

Umetnički duh osoba sa invaliditetom

Umetnost je dostupna svima!

Više puta smo čuli ovu rečenicu, kada malo razmislimo lako dolazimo do zaključka da se umetnost zaista može kozumirati na više načina i uz pomoć različitih čula; pa je tako dostupna osobama sa invaliditetom u njenim različitim oblicima.

Međutim, mi ovom prilikom želimo da naglasimo činjenicu da osobe sa invaliditetom osim konzumenata, mogu postati i tvorci samog umetničkog rada i duha. Ove godine je, već tradicionalno po peti put, pokrenuta inicijativa od strane organizacija osoba sa invaliditetom, da se napravi izložba umetničkih radova čiji su stvaraoci osobe sa invaliditetom sa teritorije cele Vojvodine u Noći muzeja. Izložbu ćemo organizovati u samom centru grada Novog Sada, u prostorijama Udruženja distrofičara koje se nalaze u ulici Zmaj Jovina 20. Ovo je jedinstvena prilika da se predstavi rad većeg broja organizacija koje okupljaju osobe sa različitim tipovima invaliditeta i promovišu sposobnosti svojih članova, jer umetnost ne poznaje granice i ne pravi razlike među ljudima. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i Vama, organizatrima Noći muzeja, jer ste prepoznali značaj ovakvog projekta za organizacije osoba sa invaliditetom, ali i za samu manifestaciju koja je uveličana učešćem marginalizovanih grupa.. Ove godine će naša izložba u „Noći muzeja“ poneti naziv „Umetnički duh osoba sa ivaliditetom u Noći muzeja 2015“.

Namera nam je da pored do sada prikazanih slika izložimo i nove, koje nisu imale priliku da budu postavljene ni na jednoj izložbi do ovogodišnje Noći muzeja. Pored slika, oslikanih na platnu, prikazaćemo i ostale rukotvorine naših članova, oslikane na tacnama, crepovima kao i radove istkane na razbojima. Takođe, kao i proteklih godina posetioci će ukoliko to žele, moći da kupe neke od eksponata izložene na ovogodišnjoj Noći muzeja čime će materijalno pomoći stvaraoce – osobe sa invaliditetom. Pored naše organizacije, učešće će na ovoj izložbi uzeti i druge organizacije osoba s invaliditetom kao što su: Resursni centar za osobe sa invaliditetom, Savez bubrežnih invalida Vojvodine, “Talos”, Društvo multiple skleroze Vojvodine i dr.

Udruženje distrofičara Zmaj Jovina 20

Osnovni zadatak i cilj Udruženja je da, sa socijalnih i humanih polazišta, kroz dobrovoljni i stručni rad, vrši zaštitu i podiže kvalitet života distrofičara i njihovih porodica, izgrađivanjem i unapređivanjem odnosa sa okolinom, koji će im obezbediti samostalan i nezavistan život osoba sa invaliditetom. Zadaci Udruženja su da: 1.Okuplja u članstvo distrofičare organizujući ih na ostvarivanju osnovnog cilja Udruženja. 2.Okuplja roditelje i druge članove porodice maloletnih distrofičara i druga lica kao pomažuće članove, koji su spremni da svoje angažovanje i rad stave u funkciju ostvarivanja osnovnog cilja Udruženja. 3.Okuplja u članstvo pravna lica koja svojim uticajem i materijalnom pomoći doprinose ostvarivanju osnovnog cilja Udruženja. 4.Organizuje vaspitno-obrazovne, kulturno-umetničke, sportske, zdravstveno-rekreativne, radne i druge aktivnosti za svoje članove, kako bi angažovanjem u njima prebrodili izolaciju nametnutu hendikepom, razvili svoje prirodne sposobnosti i izabrali oblasti koje ih interesuju za dalji život i rad...i dr.

telefon: 021 524 781 e-mail: udfvoj@eunet.rs website: http://www.distrofijanovisad.org.rs|www.distrofijanovisad.org.rs