Noć muzeja

Prijepolje

Noć muzeja

Filmovi koje smo voleli od 1947 do 1980 godine

Izložba Filmovi koje smo voleli od 1947 do 1980. godine autora Dragane Miloradović Nikolić iz Istorijskog arhiva Požarevac izbor je iz zbirke koja je poklon Marka Čkonjevća koji je sistematizovao prikupljenu kolekciju plakata i u digitalnom obliku predstavio arhivu. Izložba obuhvata 64 panoa sa oko 180 eksponata na kojima se nalaze posteri, flajeri i reklamni materijal jugoslovenskih filmova iz navedenog perioda.

Izložbu prati izuzetan katalog, flajer i digitalna prezentacija. Filmovi se nižu hronološki, ne deleći se na žanrove i autorska imena. Intencija nam je bila da predstavimo jedinstvena ostvarenja srpske i jugoslovenske produkcije u vremenu kada, sem po pripadnosti filma produkcijskim kućama, drugačije (nacionalno) izdvajanje nije moguće.

Predstavili smo filmove koji su glavni reprezenti filmskog dostignuća svojih autora – režisera, vršeći odabir tako da ne favorizujemo nijednog autora posebno. Zastupljen je filmski reklamni materijal koji prati ratni film, socijalnu ili psihološku dramu, ekranizovana značajna prozna ostvarenja, ali i bajke, dečiji film, mjuzikle, komedije.

Dom kulture Prijepolje Sandžačkih brigada 2

Dom kulture Prijepolje, kao polivalentna opštinska ustanova za kulturu i obrazovanje, osnovan je i svečano počeo sa radom 4.jula 1979.godine pod imenom Dom revolucije Prijepolje. Od samog početka svog rada, Dom revolucije je bio i ostao nezaobilazno mesto u kulturnom životu opštine Prijepolje i celog ovog kraja. Kroz svoj dugogodišnji rad,u proteklih 36 godina,kao i kroz skoro neprekidnu komunikaciju sa publikom, Dom je izgradio imidž uspešne ustanove, svojom programskom orjentacijom okrenute promociji vrednosti otvorenog i demokratskog društva i saradnji sa najpoznatijim umetnicima i kulturnim stvaraocima iz naše sredine, Srbije, bivših jugoslovenkih prostora i iz inostranstva.

Tokom decenija njegovog rada,iz sastava Doma revolucije izdvojile su se u posebne,veoma uspešne zasebneustanove-Osnovna muzička škola i Muzej u Prijepolju. ZgradaDomakulture ima 4125 m2 ukupne površine. Pored Doma kulture u njoj su smeštene i rade i Matična biblioteka „Vuk Karadžić“ i Osnovna muzička škola.

Rad Doma kulture se odvija kroz sledeće programske celine: • Filmski program • Pozorišni program • Likovni program • Muzički program • Obrazovno-naučni program

telefon: (033) 711566 e-mail: domkulturepp@gmail.com website: http://www.dkp.rs/|www.dkp.rs/