Noć muzeja

Novi Sad

Noć muzeja

Đorđe Beara i grupni portret sa damom

Đorđe Beara , rođen 1955.god. Akademiju umetnosti završio u Novom Sadu, gde i sada živi i stvara. Počeo je kao miljenik, da bi ujednom trenutku zbog drskosti svoje, jer sve slobode pa i umetničke surelativne i zavise od vremena, bio skrajnut, sa nadom da će nestati u maglovitost i zaborava. Nestao nije, i dalje ide putem svojim slikarskim, i dalje se povremeno drzne da nam pokaže svoje viđenje stvarnosti naše. Prozvan i novosadskim meštrom golotinje dok se bavio aktovima, onaj koji ume da naslika stih pesme, muziku da prenese na platno … i uvek veran portretima. Grupni portret sa damom, koja moždai nije baš uvek dama, ali je tu, pleni, priča priče svakojake okružena drugima,u ulju i akvarelu ......

Udruženje Galerija OKO Dunavska 8

Udruženje Galerija OKO je nevladino, neprofitno udruženje građana u oblasti kulture i umetnosti. Osnovano je 2013. god. i okuplja umetnike i ljubitelje umetnosti. U skladu sa ciljevima udruženja, u prethodnoj godini imali smo nekoliko grupnih izložbi slika i fotografija mladih, još neafirmisanih umetnika, kao i saradnju sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu u okviru izložbe radova studenata završne godine. Zahvaljujući članovima udruženja, kako umetnicima tako i kolekcionarima, naša stalna postavka je vrlo raznovrsna, bez vremenskih i stilskih ograničenja, od slučaja do slučaja, prvenstveno koncipirana kao prilika da se nešto pokaže i vidi (otuda i naziv Galerija OKO ).

telefon: 021 447 560 e-mail: galerijaoko@gmail.com