Noć muzeja

Novi Sad

Noć muzeja

Oživimo junaka

Škola za dizajn Bogdan Šuput, Petra Drapšina 26

Uživajmo umetnost! – poruka je učenika i profesora Škole za dizajn Bogdan Šuput koji će nam, kroz izložbe i radionice na temu Oživimo junaka, otkriti velike i neiscrpne mogućnosti koje ova škola nudi.

Posetioci će moći da učestvuju u radionicama, da i sami ožive junake, oprobaju se u raznim oblastima, kroz različite interaktivne aktivnosti: crtanje, fotografisanje, kompjutersku grafiku i obradu, strip, šivenje...

Radionice:

Kroki – profesor Boris Lukić

Strip - profesor Slobodan Kovačević

Vektorski junak – profesor Slađana Ekres Pešević i profesor Robert Brusnjai

Kukuriku tik-tak – profesor Radmila Beljanski

Kukuriku ku-ti-ja – profesor Vladislava Dudvarski i Gordana Nedimović

Transformacija filmskih scena u likovne radove – profesor Dragan Vojvodić

Traka po traka , deo po deo i kukuriku junak ceo - Profesor Lidija Stanković

Scena - profesor Sonja Ardan

Oživimo junaka
Škola „Bogdan Šuput“ Janka Vaselinoviča 22

Škola za dizajn Bogdan Šuput u Novom Sadu postoji preko 65 godina i spada u tri škole od značaja u zemlji.

Škola osposobljava đake u pet obrazovnih profila, kao što su:

1.dizajn grafike

2.dizajn enterijera

3.dizajn tekstila

4.dizajn ambalaže

5.likovni tehničari i

smerovi na mađarskom nastavnom jeziku koji se otvaraju naizmenično: likovni tehničar i dizajn grafike.

Škola nudi visoko stručno obrazovanje, rad sa izuzetnim profesorskim kadrom, individualnu i nastavu u malim grupama, modernu tehničku opremljenost i osnovu za nastavak obrazovanja širokog spektra mogućnosti. Razvija individualnu kreativnost, originalnost u stvaralaštvu, samostalnost i snalažljivost na svim stručnim poljima. Obrazovanje traje četiri godine i pored redovnog rada u nastavi obuhvata brojne konkurse, izložbe i radionice.

Mnogi đaci naše škole postali su nosioci kulturnog i javnog života, profesori srednjih škola, fakulteta i akademija, afirmisani kod nas i u svetu.

telefon: 021 512 244 e-mail: designbs@nspoint.net website: http://www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/ |www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs